اصول برنامه ریزی در ایران و جهان

در باره اصول برنامه ریزی در هرمورد ، به ویژه برنامه های کلان توسعه کشور است

اصول برنامه ریزی در ایران و جهان

در باره اصول برنامه ریزی در هرمورد ، به ویژه برنامه های کلان توسعه کشور است

انشاء الله

۵ مطلب در بهمن ۱۳۹۵ ثبت شده است

چهارشنبه, ۱۳ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۲۸ ب.ظ

تعریف برنامه ریزی اقتصادی کشور


تعریف برنامه ریزی اقتصادی کشور


در اقتصاد ، در سطح دولت :

برنامه ریزی ، سازماندهی یک برنامه ی اجرائی اقتصادی ، با تمام هدف ها و وسایل رسیدن به آن هدف ها ، طی سالهائی مدید در آینده است .

مثال ها :

- برنامه ی توسعه

- برنامه ی صنعتی

- برنامه ی اصلاحات و بازسازی اقتصادی

- برنامه ی ریاضت اقتصادی

- برنامه ی آمایش سرزمین

مضمون برنامه ریزی اقتصادی طی جنگ اوٌل جهانی توسعه یافته است . هدف دولت های درگیر در جنگ در آن زمان حفظ وضعیت تولید و آن را در خدمتِ مقتضیات جنگ قرار دادن بوده است .

برنامه ریزی اقتصادی بردونوع است :

- برنامه ریزی دستوری که از مشخصات اقتصاد متمرکز ومورد فرماندهی است( مثال : در کشور اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق و کشورهای کمونیست ) .

- برنامه ریزی ارشادی که شامل هیچ قاعده ی اجباری برای بنگاهها نمی شود .


اقتباس از : 

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Planification.htm


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۳ بهمن ۹۵ ، ۲۳:۲۸
علیرضا آیت اللهی
دوشنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۵، ۰۱:۴۹ ب.ظ

برنامه ریزی تعریف برنامه ریزی

از : توپیکسیونر : فرهنگ سیاسی


برنامه ریزی


تعریف برنامه ریزی


برنامه ریزی ، عمل برنامه ریختن است ، یعنی سازماندهی سلسله ای از فعالیت ها در طول زمان به منظور تحقق یک هدف خاص یا یک پروژه .

برنامه ریزی کمک می کند به تشریح :

- هدف های مورد نظر

- روش هائی که هدف های مورد نظر تحقق می یابند

- نقش ها و مسؤولیت های عوامل مختلف در تحقق هدف ها

- تقویم کار

- ارزیابی وسایل مورد استفاده و هزینه ها

- چند و چون پیگیری کار و کنترل آن

ابزار برنامه ریزی

مهم ترین ابزار برنامه ریزی عبارتند از :

- تحلیل چند بعدی موضوعات و مسائل

- پیش بینی

- بودجه

- بررسی سناریوهای مختلفی که میان آنها یکی را باید برگزید

- در نظر گرفتن احتمال تغییرات در اوضاع

- در نظر گرفتن مخاطراتی که ممکن است پیش آمد کنند

- راه حل های جایگزین در هر مورد یا انصراف


ترجمه و اقتباس از :

http://www.toupie.org/Dictionnaire/Planification.htm


راه حلٌ جایگزین ، مخاطرات احتمالی ، تغییرات احتمالی ، سناریو ها ، بودجه ، پیش بینی ، تحلیل چند بعدی ، ابزار برنامه ریزی ، شرایط کار ، تقویم کار


۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۱۱ بهمن ۹۵ ، ۱۳:۴۹
علیرضا آیت اللهی
شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۵:۲۲ ب.ظ

تعریف برنامه ریزی

تعریف برنامه ریزی

برنامه ریزی به معنی سازمان دادنِ زمانی فعالیت های لازم برای رسیدن به هدف های مورد نظر است :

- در قلمرو معین

- با کاربرد ابزار و وسایل متفاوت

- و در مدٌت ( و مراحلی ) مشخص .

مهم ترین مشخصه ی یک برنامه ریزی ، بُعد زمانی آن است 

با این وجود در مواردی می توان برنامه ای غیر مقیٌد به مراحل زمانی و حتی طول مدٌت هم داشت .

منبع اصلی:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Planification

تعریف برنامه ریزی ، قلمرو داری ، ابزار برنامه ریزی ، مدٌت برنامه ، مراحل ( فرایند ) برنامه ، بُعد زمانی


/

۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۱۷:۲۲
علیرضا آیت اللهی
شنبه, ۹ بهمن ۱۳۹۵، ۰۳:۴۲ ب.ظ

یرنامه ریزی

Diagramme sur Guide de la planification intérée: Diagramme de la planification intégrée dans un contexte de délégation

۱ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۹ بهمن ۹۵ ، ۱۵:۴۲
علیرضا آیت اللهی
پنجشنبه, ۷ بهمن ۱۳۹۵، ۰۷:۱۱ ب.ظ

برنامه ریزی چیست ؟ . تعریف برنامه ریزی توسعهبرنامه ریزی چیست ؟ . تعریف برنامه ریزی توسعه


در یک برنامه ریزی و از آنجمله برنامه ریزی توسعه ابتدا باید بینیم که :

- هم اکنون در چه شرایطی قرار داریم ؟ ( وضع موجود )

- اگر اقدامی نکنیم به کجا خواهیم رسید ؟ ( پیش بینی )

- به چه چیزی می خواهیم برسیم ؟ ( وضع مطلوب در آینده ای معین )

- تفاوت یا فاصله ما در هر موردی در وضع موجود با وضع مطلوب چقدر است؟ : تعیین شاخص ها .

- چه سازمانی مسؤولیت اجرای چنین برنامه ای را می پذیرد ؟

نخستین ، اساسی ترین و مهمترین گام تعیین هدف نهائی ( کلٌی ) برنامه ، مثلا" « توسعه » است.

هرهدف کلٌی به اهدافی جزئی تقسم می شود ؛ یا از مجموعه آنها تشکیل می شود ؛ که به این ملاحظه برنامه را شرحی از هدف های مورد نظر تیز تعریف می کنند ؛ و آنگاه : 

- تشخیص وسایل لازم برای تحقق این اهداف

یعنی اتخاذ سیاست ها ، اختصاص بودجه و به طور کلٌی تصمیمگیری های مربوط ؛ و

ترسیم فرایندی مدون ازروش دستیابی به آنها ؛ یعنی :

- تعریف مراحل ، فعالیت ها و سازماندهی زمانی آنان ضمن  روش اجرای این تصمیمات در راه رسیدن به هدف ها : تقویم کار . ( برنامه اجرائی - برنامه عملیاتی ) .

- تعیین وظایف و اختیارات هر عامل اجرائی ( سازماندهی ؛ تشکیلات و روشها ) .

- تعیین روش نظارت و کنترل 


علیرضا آیت اللهی : این تعریف را از ترکیب جدیدترین تعریف های برنامه ریزی ، و برنامه ریزی توسعه ، از منابع اینترنتی ، و تالیف و فارسی سازی کامل آنها حاصل کرده ایم .۰ نظر موافقین ۰ مخالفین ۰ ۰۷ بهمن ۹۵ ، ۱۹:۱۱
علیرضا آیت اللهی